Huset Bergen Natthuset Bergen stillingsannonse

Stillingsannonse for Natthuset Bergen

Huset Bergen har fått støtte til å opprette et akutt overnattingstilbud for rusmiddelavhengige, Natthuset Bergen. Derfor trenger vi flere ansatte.

Natthuset Bergen er et samarbeid mellom Bergen kommune ved Etat for Sosiale tjenester og Huset Bergen. Vi vil tilstrebe full drift av et akutt overnattingstilbud for rusmiddelavhengige medio februar 2024.

Vi søker flere kollegaer for å drifte det akutte overnattingstilbudet som en bruker-til-bruker-tjeneste, som kan ivareta de behov som et trygt og ivaretagende akutt overnattingstilbud skal være. Stillingene vil sammen med leder av tilbudet, utvikle og etablere et innovativt og spennende tilbud, der eksternt samarbeid og samskapning vil være sentralt, med det formål å arbeide skadereduserende, bekjempe stigma og fremme medborgerskap.

Vi lyser ut flere stillinger i turnus på Natthuset. Og vi søker også tilkallingsvakter.

 • Vil du bli en del av et team som sikrer kontinuitet og forutsigbarhet i arbeidet på Natthuset.
 • Være oppdatert på feltet, kjennskap til andre tjenester og vite hvordan du i din tilnærming best hjelper den som måtte ønske seg videre til andre tjenester.
 • Bidra med å fremme skadereduserende tiltak, informere om eksisterende tilbud og arenaer som fremmer skadereduksjon.
 • Gi informasjon om tilbud i 1&2 linjen, samt informere om tilbudet til frivillige organisasjoner.
 • Være med på innovativt nybrottsarbeide og legge til rette for arbeidet i forskning i det bruker til bruker styrte tiltaket

Ønskelige kvalifikasjonskrav:

 • Egen erfaring i bruk av legale eller illegale rusmidler/ og eller pårørende erfaring
 • Eller et særlig ønske om å arbeide med gruppen som skal overnatte
 • Ha et særlig fokus på å yte service, vise respekt og evne til å gi verdighet i alle deler av din tilnærming
 • Arbeide godt selvstendig og i team
 • Hjelpe/tilrettelegge og «se» den enkelte gjest

 Personlige egenskaper:

 • Evnen til å bygge hurtige relasjoner samt, lese situasjoner, arbeide for å sikre trygghet, forutsigbarhet for gjester kollega , naboer og øvrige borger av byen
 • Fleksibel, og evne til å sette grenser
 • Egen struktur, autonomi, tydelighet og trygg på deg selv
 • Rapportere til nærmeste leder både skriftlig og muntlig
 • God kommunikasjon og samarbeidsevne

 Vi tilbyr:

 • En spennende jobb som gir mening
 • Tilhørighet til et arbeidsmiljø og deltagelse i nybrottsarbeid
 • Veiledning og fagutvikling
 • Pensjons og forsikringsordning og gunstige lønnsbetingelser

Andre opplysninger:

Huset Bergen AS eies av proLAR Nett, A-Larm og Foreningen Human Narkotikapolitikk, alle brukerorganisasjoner på rusfeltet. Huset Bergen mottar driftsmidler, hovedsakelig fra Bergen kommune. For mer informasjon: https://husetbergen.no/om-oss/

For nærmere informasjon om stillingene kontakt: Bjørn Ringdal:

Marianne Cook Pierron: marianne@husetbergen.no

Espen Aas: espen.aas@a-larm.no

Ta kontakt

Har du spørsmål om HUSET, eller trenger du noen å snakke med?
Kontakt oss på telefon, e-post eller ta deg en tur innom. Teamet vårt er her for å hjelpe deg.

Vær sosial med oss

Vår Facebook-side er vår levende kanal. Her legger vi ut ukens meny, aktiviteter, åpningstider og daglige oppdateringer.