En mulighet til å bidra med det du kan og er

Tre personer med en gitar

Ka' kan du forvente?

HUSET Bergen er et brukerstyrt hus for personer som sliter, eller har slitt med rus. Det er ikke krav om at du må være rusfri for å bruke tilbudene.

Vi tar imot alle med åpne armer!

Frivillige står bak de fleste tilbudene våre. HUSET Bergen har gitt flere muligheten til å delta aktivt i driften, uten at vi krever total rusfrihet. Frivillige får mulighet til å bidra med sine ressurser, noen kanskje for første gang, og vi har allerede sett mange positive ringvirkninger.

Gjester

på huset
Gjester på HUSET

Bruker-til-bruker-hjelp

Frivillige kan bli med på møter med for eksempel NAV.

Gjester på HUSET

Distribusjon og betaling av =Bergen

Mandag, onsdag og fredag 09.00–15.30

Gjester på HUSET

Dusj

Mandag, tirsdag, torsdag og søndag

Gjester på HUSET

Få rene, gratis klær

Mandag, tirsdag, torsdag og søndag

Gjester på HUSET

Fotoprosjekt med Morten Hvaal

og konsertprosjektet «Hjertets Revolusjon»

Gjester på HUSET

Gratis internett og låne-PC

Mandag, tirsdag, torsdag og søndag

Gjester på HUSET

Tirsdagsjam med husbandet

Tirsdager fra 18.00

Gjester på HUSET

Utlevering og innlevering av brukerutstyr

Mandag, tirsdag, torsdag og søndag

Gjester på HUSET

Varm mat

Mandag, tirsdag, torsdag og søndag

Utenfor HUSET

Miljøvandring

Som en del av vårt skadereduserende arbeid, er vi flere ganger i uken ute på Miljøvandring i byen. Vi ønsker å være synlige og bidra til å skape trygghet i bybildet, både for rusmiddelavhenige og for alle andre borgere av byen.

Vi deler blant annet ut trygt brukerutstyr, og samler inn brukt. Vi tilbyr også bruker-til-bruker-tjenester.

Kontakt miljøvandrerne på miljovandring@husetbergen.no eller telefon 929 48 864.

Natthuset

Vinteren 2024 åpnet vi Natthuset, et akutt overnattingstilbud for rusmiddelavhengige i Bergen. Tilbudet eies og driftes av oss på oppdrag fra Bergen kommune ved Etat for Sosiale tjenester.

Natthuset holder til i Kong Oscars gate 90. Her har vi seks rom, inkludert rom for par. Gjestene får tilbud om varm dusj, ren joggedress, sanitærartikler og vasking av klær. Tre våkne nattevakter sørger for at helse og sikkerhet blir ivaretatt.

Les mer om Natthuset her.

Pårørende

Onsdager 10.00–15.00 er representanter fra de tre brukerganisasjonene A-Larm, Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) og proLAR Nett til stede på HUSET.

De hjelper etter avtale pårørende med spørsmål om rettigheter for rusmiddelavhengige og pårørende.

Pårørende kan selvfølgelig kontakte oss med spørsmål!

Samfunnet, politikere og media

HUSET bidrar mer enn gjerne til opplysning og forskning.
Foredrag:

Vi holder mange foredrag, både om hvem vi er og hva vi gjør. Blant annet: Menneskerettigheter og medborgerskap, rusmidler, skadereduksjon og forebygging, seksualhelse, salg og bytte av sex, rusmiddelavhengiges opplevelser og erfaringer med systemer, relasjoner og hjelpeapparatet.

Send oss en e-post på kontakt@husetbergen.no eller marianne@husetbergen.no hvis du ønsker mer informasjon om våre foredrag.

Debatt:

HUSET Bergen deltar aktivt i samfunnsdebatten på vårt felt, blant annet gjennom aviskronikker.

Forskning:

HUSET Bergen bidrar til forskning på felt som er relevante for vår virksomhet.

Pågående prosjekter:

  • Forskningsprosjekt Miljøvandring, samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Universitetet i Bergen (UiB)
  • Forskningsprosjekt om Citizenship, samarbeid med Yale University, UiB, HVL og NTNU
  • Aksjonsforskning på HUSET Bergens modell, samarbeid med HVL
  • Forskningsprosjekt om musikkterapi, samarbeid med Griegakademiet
Annet:

HUSET Bergen og HUSET Oslo bidrar i samarbeid med KORUS Bergen til utvikling av en overdoseforebyggende app.

Ta kontakt

Har du spørsmål om HUSET, eller trenger du noen å snakke med?
Kontakt oss på telefon, e-post eller ta deg en tur innom. Teamet vårt er her for å hjelpe deg.

Vær sosial med oss

Vår Facebook-side er vår levende kanal. Her legger vi ut ukens meny, aktiviteter, åpningstider og daglige oppdateringer.