Mestring og tilhørighet i trygge rammer

En bildecollage av to personer og en hund

Åpningstider

Mandag

Åpent for alle
10.00–21.00


=Bergen
9.00–15.30

Tirsdag

Åpent for alle
10.00–21.00

Onsdag

Etter avtale
10.00–15.00
(A-Larm, FHN, proLARNett)


=Bergen
9.00–15.30

Torsdag

Åpent for alle
10.00–21.00

Fredag

=Bergen
09.00–15.30

Lørdag

=Bergen
10.00–14.00

Søndag

Åpent for alle
15.00–21.00

Kor e' vi?

Du finner oss i Sverresgate 3, mellom Bergen Kino og Teateret DNS.

Klikk på bildet for å se stedet på Google Maps.
Utsnitt av Google Maps
Kartdata ©2023 Google

Dette er HUSET Bergen

HUSET Bergen er et alternativ til brostein og smau, et miljø der alle kan føle tilhørighet og dele erfaringer.

Via bruker-til-bruker-tilnærming tilbyr vi en sosial arena til mennesker med rusmiddelavhengighet.
HUSET er brukerstyrt og fokuserer på medborgerskap, sosial tilhørighet og skadereduksjon.

Noe av det viktigste HUSET bidrar med er å gjøre veien til aktiv samfunnsdeltagelse kortere. Brukerstemmen  står sentralt i vår filosofi. Tanken bak HUSET er bruker-til-bruker-tilnærming som gir rusmiddelavhengige og tidligere rusmiddelavhengige en arena hvor de kan oppleve tilhørighet, samhold, verdi, håp, muligheter og ansvar.

Vi jobber også utadrettet mot politikere, naboer og samfunnet for øvrig gjennom å bidra til forskning og opplysning og å bygge ned barrierer og stigma.

Medborgerskap står sentralt i vår filosofi. Alle skal oppleve å bli behandlet som likeverdige medlemmer av samfunnet – og alle har den samme retten, og plikten, til å bidra til å skape et samfunn hvor alle har like rettigheter, like muligheter og lik verdi.

Våre eiere

HUSET Bergen er et samarbeid mellom de tre brukerorganisasjonene A-Larm, Foreningen for human ruspolitikk (FHR) og proLAR Nett.

A-Larm

Landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet.

  • Tilbyr mentor- og lavterskelaktiviteter til mennesker som ønsker å leve et liv uten rus, og støtte til pårørende.

proLAR Nett

Landsdekkende organisasjon av og for LAR-brukere.

  • Jobber rusfaglig og politisk for mennesker i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Foreningen for Human ruspolitikk (FHR)

 

Bruker- og medlemsorganisasjon på rusfeltet.

  • Jobber blant annet for brukermedvirkning på alle nivåer.
En bildecollage av to personer med en gitar
Her kan DU bidra.
Det er hele tanken med HUSET.

Kontaktpersoner

Wibecke Olsen

Medarbeider =Bergen

Monica Sætre

Medarbeider =Bergen

Mathilde Thommassen

Medarbeider =Bergen

Bjørn Ringdal

Avdelingsleder Natthuset

Beate Sommerbakk

Medarbeider Natthuset

Ann Kristin Semmingsen

Vikar Natthuset

Cecilie Meyer

Vikar/frivillig Natthuset

Linn Charlotte Moss

Medarbeider på Natthuset

Linda Irene Gjøen

Rengjøring

Terje Teigen

Medarbeider Natthuset

Hege Quam

Medarbeider Natthuset

Frode Bodin

Medarbeider Natthuset

Lasse Buljo

Medarbeider med brukererfaring

Otto Kveinå

Medarbeider Natthuset

Tom Andrè Faye

Medarbeider Natthuset

Aina Skogedal

Medarbeider Natthuset

Christian Festø

Medarbeider Natthuset

Stian Svendsen

Medarbeider Natthuset

Lars Milde Grandmar

Medarbeider Natthuset

Renate Quam

Medarbeider Natthuset

Tom-Erik Johannessen

Medarbeider Natthuset

Jenny Kristoffersen

Rengjøring Natthuset

Sissel Monsen

Rengjøring Huset Bergen

Kristina Åkerblom

Forsker

Herman A. Steffensen

Medarbeider med brukererfaring

Cecilie Meyer

Medarbeider med pårørendeerfaring

Mathias Remme

Medarbeider med brukererfaring

Terje Teigen

Medarbeider med brukererfaring, Musikkansvarlig

Hege Quam

Medarbeider med brukererfaring

Christine Lønne

Medarbeider med brukererfaring

Katarina Sundal Lien

Medarbeider med pårørendeerfaring

Yvonne Helle

Medarbeider med brukererfaring

Wenche Wiesner

Medarbeider med pårørendeerfaring

Gisle Kronhaug

Praksisstudent, ALFs MB-studie

Christine Sundal

Medarbeider med brukererfaring

Trygve Jannson

Medarbeider med brukererfaring

Ulrikke Hagebø

Medarbeider med brukererfaring

Marius Spidsberg Karlsen

Medarbeider med brukererfaring

Tom Andrè Faye

Medarbeider med brukererfaring

Linn Christine Berge-Olsen

Medarbeider med pårørendeerfaring

Siri Lindstrøm-Bolme

Medarbeider med brukererfaring

Våre statutter

Huset skal være et brukerstyrt tilbud for personer som har, eller har hatt, utfordringer med rusmidler. Huset vil aktivt legge til rette for en bevisstgjøring og anerkjennelse av Husets gjesters ressurser og kompetanse. Huset vil aktivt legge til rette for en bevisstgjøring rundt Husets gjesters ansvar for egne valg.
Medborgerskap handler om like rettigheter for alle borgere. Huset bygger på tanken om likeverd, mestring og medborgerskap. Menneskerettigheter skal være grunnleggende for Husets etos.
Huset skal være en arena for inkludering og ivaretakelse. Huset skal fasilitere gjestene sin autonomi, og vise respekt og anerkjennelse for den enkelte. Huset skal arbeide for å fjerne skam og stigma. Huset skal være imøtekommende og arbeide løsningsorientert for å fremme gode rutiner fremfor regler og straff.
Huset skal fremme alle aspektene av skadereduksjon og brukerkunnskap. Huset skal være en lokal aktør i arbeidet for å redusere fare for overdose, samt styrke lokale myndigheter i deres arbeid på alle nivå. Huset skal være en formidler av nødvendige og hensiktsmessige tjenester og respektere gjestenes behov og ønsker.
Vi skal til enhver tid være eid av A-Larm, FHN og proLAR Nett eller minst to av disse brukerorganisasjonene på rusfeltet. Huset er en ideell virksomhet og/eller non-profitt. Huset har et sosialt formål og betaler ikke utbytte til eiere. Deler av virksomheten skal være basert på frivillighet. Frivillige og ansatte bør ha egen erfaring som rusmiddelbrukere og/eller pårørende.
Gjester av Huset skal oppleve at man kan komme som man er, kunne være seg selv, være ressurser, føle selvverd og være en del av et felleskap. Miljøvandring, Bruker til Bruker tjenester og utadrettet arbeid fra Huset anbefales være en del av tilbudet som etableres. Det anbefales at Husets gjester skal være med å utvikle aktiviteter knyttet til Huset. Huset kan vise vei til arbeidslivet, fra frivillig til ansatt.

Ta kontakt

Har du spørsmål om HUSET, eller trenger du noen å snakke med?
Kontakt oss på telefon, e-post eller ta deg en tur innom. Teamet vårt er her for å hjelpe deg.

Vær sosial med oss

Vår Facebook-side er vår levende kanal. Her legger vi ut ukens meny, aktiviteter, åpningstider og daglige oppdateringer.